Välkommen till Lilla Villa Björkbacken

Lilla Villa Björkbacken är en verksamhet som vänder sig främst till dig som är förälder till barn med någon form av funktionsnedsättning. I en lugn och vacker miljö invid skog och hav erbjuder jag samtalsstöd så att du som förälder får ny kraft och förmår vägleda och stötta ditt barn.

Vid behov tar jag även emot barn och ungdomar i stödsamtal i nära samarbete med er föräldrar.

Är du över 18 år och vill bearbeta dina känslor och tankar gentemot din funktionsnedsättning är du välkommen att gå i individuella samtal hos mig.

Varmt välkommen till Lilla Villa Björkbacken! 

Jag finns i Gustavsberg ca 2 mil från Stockholm